Hip-Hop / Freestyle / House (Minu Tantsukool)

Minu Tantsukool tegeleb lisaks showtantsule ka suurt populaarsust kogunud HIP-HOP/HOUSE ning FREESTYLE stiilide õpetamisega.

Tantsutund on mõeldud nii poistele kui ka tüdrukutele. Meie tantsukooli õpe on suunatud kõikidele lastele vanuses 7-15, kes tunnevad huvi tantsimise vastu ning soovivad õppida eneseväljendamist läbi muusika ning tantsu.

Silmas on peetud nii iga õpilase individuaalse arengu soodustamist kui ka võimalust õppida koostööd tegema kaasõpilastega. Läbi tantsu õpib laps oma keha tundma ning harjub järgima tervislikke eluviise. Tantsutundide kavad on koostatud lähtuvalt lapse vanusest ja arengust selliselt, et arendada õpilastes armastust tantsu kui kunstilise väljendamisoskuse vastu ning aidata kaasa positiivse enesehinnangu väljakujunemisele.

HIP-HOP tants kujunes välja Põhja-Ameerika suurlinnade tänavatel, sisaldades endas nii head rütmitaju nõudvaid tantsusamme kui ka keerukamaid akrobaatilisi trikke, mis muudavad tantsutunnid eriti põnevateks. Väga levinud on kahe tantsija või mitme grupi “duellid”, kus võisteldakse osavuses ning väljendusrikkuses.

HIP-HOP/FREESTYLE/HOUSE õpe hõlmab endas nii teooriat kui ka praktikat. Meeleolukad tantsutrennid on kombineeritud lühikeste teooria loengutega, kus selgitatakse õpilastele lihaste tööd, painduvuse arendamise tehnikaid ning tutvustatakse erinevate tantsusammude nimetusi.

  • Tundides viiakse läbi nii individuaalset treeningut kui ka grupitööd
  • Õppekava läbimine lõppeb ühisesinemistega, hinnangu andmisega õppuri arengu kohta ning tunnustamisega.

Minu Tantsukool paneb põhilist rõhku isiksuse mitmekülgsele arendamisele ning ühiskonnas hästi toime tuleva noore kujudamisele. HIP-HOP/HOUSE ning FREESTYLE tantsustiilid aitavad suurepäraselt kaasa mitmekülgsele arengule, kuna tantsutunnis pannakse suurt rõhku rütmitunnetusele, improvisatsioonile, painduvusele ning kogu keha tugevuse treenimisele.

Minu Tantsukooli eesmärkideks on:

  1.  toetada õpilaste arengut, initsiatiivi, iseseisvumist ning aktiivsust
  2. pakkuda õpilastele eduelamusi, tunnustust ning ühtekuuluvustunnet
  3. arendada õpilastes loovust ning sotsiaalseid oskuseid
  4. luua õpilastele turvaline ning arendav keskkond
  5. esinemisoskuste arendamine ning esinemiskogemuste pakkumine
  6. analüüsivõime arendamine ning vastutuse võtmise julgustamine

Minu tantsukooli tutvustav video: Minu Tantsukool

TULE MEIEGA TANTSIMA!

NB! Esimene tund toimub 7. septembril!

Trennidesse on oodatud ka kõik uued tantsuhuvilised lapsed.

Ring avatakse 8 õpilasega.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Õpetaja: 

Linda Li Arro, 
Kontakt: lindali@minutantsukool.ee
Minu Tantsukool, www.minutantsukool.ee

Õppetasu: 

42.- eurot kuus

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: I-III klass ja alates IV klass

Toimumisaeg:

T 16.15 – 17.15 peeglisaalis

R 15.45 – 16.45 peeglisaalis

Toimumiskoht: Laagri Kooli peeglisaalis

Möldre majas

Vanuserühm:  1.-4. klass

Toimumisaeg: TREENINGUID EI TOIMU!

Toimumiskoht: Möldre maja

You are currently viewing Hip-Hop / Freestyle / House (Minu Tantsukool)