Minimuusikali Laulustuudio

Laulustuudio solistideringi eesmärgiks on arendada ja avada laste loovus muusika kaasabil ning kasvatada nendest muusikat armastavad ja mõistvad inimesed. Laulustuudio laululastele võimaldatakse lisaks igapäevasele õppetööle ka ridamisi esinemisi kontserditel ja konkurssidel nii kodu- kui ka välismaal.

Laulustuudiosse on oodatud õpilased kahes vanuseastmes: 1.-3. klasside õpilased ja 4.-9. klasside õpilased.

Õppeaasta eesmärkideks on osalemine erinevatel solistidele ja ansamblitele korraldatavatel üritustel ning laulupidudel.

NB! Esimene tund Laagris toimub 19.septembril  

NB! Esimene tund Möldres toimub 21.septembril

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Õpetaja: 

Piret Puusta (Laagri Kooli muusikaõpetaja)
Kontakt: 5271273; piret@minimuusikal.ee

Õppetasu: 

36.- EUR kuu

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 1.-4. klass ja 5.-9. klass

Toimumisaeg:
teisipäeviti, kell 13.25-14.05 (1.-4. klass)
teisipäeviti, kell 14.20-15.05 (5.-9. klass)

Toimumiskoht: Laagri Kool, Muusikaklass

Möldre majas

Vanuserühm: 1.-4. klass ja 5.-6.klass

Toimumisaeg:
neljapäeviti, kell 13.25-14.15 (1.-4. klass)
neljapäeviti, kell 14.15-15.00 (5.-6. klass)

Toimumiskoht: Möldre maja, ruum 234

You are currently viewing Minimuusikali Laulustuudio