Tomiga rahatargaks

Huviringi ülesehitus ja tegevused:

Huviringis käsitletakse põhimaterjalina Eesti esimest lastele mõeldud rahatarkuse raamatut „Tom õpib rahamängu“, mille keele- ja sisutoimetaja Liina Saaremäe-Soidla ongi huviringi juhendaja. See raamat jutustab ühest asjalikust poisist nimega Tom, kes läbi igapäevaste olukordade saab uusi teadmisi raha, ettevõtlikkuse ja väärtuste kohta. Kõik rahatarkused on esitatud mängulises võtmes ning lastele arusaadavas ja lihtsas keeles.  

Huviring on ülesehitatud kahes osas (va õppekäigud, külalisesinejad, lauamängutunnid vms). Esimeses, pigem teoreetilises osas loeme Tomi raamatu üht peatükki ning arutame vestlusringis antud teema üle, vastame sisuküsimustele, jätame meelde kõige olulisema. Teises, pigem praktilises osas nuputame, mängime rollimänge, meisterdame, unistame jms ehk kinnistame saadud teadmisi.  Samuti käime võimalusel õppekäikudel (poes, pangas, ettevõttes), tutvume põnevate külalistega (õpilasfirmast, alustav ettevõtja vm), mängime raha- ning äriteemalisi lauamänge, valmistume laatadeks/kodukohvikuks/kirbukaks ning võimalusel osaleme nendel.

Põhiteemad: rahatarkuse olemus, raha säästmine, annetamine ja kulutamine, raha teenimine, vajadused ja tahtmised, mõistlik kulutamine, eelarve, laenamine,  ametid, ettevõtlikkus, iduettevõte.

Huviringis osaleja saab vastused järgmistele küsimustele:

 • Kui sul on raha, kas oled siis rikas?
 • Kuidas panna raha kasvama?
 • Kuidas laps saab raha teenida?
 • Kuidas valida endale ametit? Miks seda üldse vaja on?
 • Miks ei piisa ühest rahakassast?
 • Kuidas teha poes tark valik?
 • Miks on vaja unistada?
 • Miks on vaja eelarvet?
 • Mida peab teadma laenamisest?
 • Mis on ettevõtlikkus? Kes on ettevõtja?
 • Mis on iduettevõte ja kuidas seda luua?

Väljundid: osalemine laatadel (jõululaat, suvealgusefestival), kodukohviku pidamine

 

Vähese osalejate arvu tõttu on ringitegevus peatatud!

Kestvus: 2 ×45 min ehk 1,5 tundi

Õpetaja: 

Liina Saaremäe-Soidla, liina.saaremae@gmail.com

Õppetasu: 

38,- eurot

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 2.-4. klassi õpilased

Toimumisaeg:
T, kell 14.15-15.45

Toimumiskoht: Laagri Kool, ruum nr. 220

Möldre majas

You are currently viewing Tomiga rahatargaks