Distants-, individuaal- ja õuesõpe kuni 22.01

Kuni 22. jaanuarini toimub õppimine Laagri Huvialakoolis distants- ja individuaalõppena või kuni 10-liikmeliste rühmadega õuesõppena. Iga õpetaja, treener või huvikooli administraator edastab täpsema info õppetöö kohta huvialakooli Stuudiumi kaudu.

Laagri Huvialakooli STUUDIUM (e-päevik)!
Kui Te ei ole veel huvikool stuudiumi jaoks vajalikku taotlust teinud või kooli/huvikooli stuudiumi kontosid omavahel sidunud, siis palume Teil seda teha, et oluline info jõuaks õigel ajal Teieni.
Laagri Huvikooli stuudium