Lp lapsevanem!

Kui Teie laps osaleb Laagri Huvialakooli huviringis ja Te ei ole veel huvikooli stuudiumi jaoks vajalikku kontotaotlust teinud või kooli/huvikooli stuudiumi kontosid omavahel sidunud, siis palume Teil seda teha, et oluline info jõuaks õigel ajal Teieni. Huviringide õpetajad edastavad enamasti huviringide õppetööga seotud infot (tundide toimumised, üritused, sündmused jne) huvikooli stuudiumi kaudu.

  1. Milleks on Stuudium vajalik? – elektrooniline huvikooli e-päevik, kõik kooli igapäevatööks vajalik (lapse osalemised tundides, tunni teemad), turvaline keskkond, eraldi stuudiumi kasutamine tagab kõikidele osapooltele (huvikool, õpetaja, lapsevanem, õpilane) efektiivsema / turvalisema infovahetuse, lapsevanemal on võimalus jälgida lapse toimetamisi huviringides jne.
  2.  Esimene samm stuudiumisse registreerumisel – https://laagrihuvialakool.ope.ee
  3.  Kui Teie andmed on huvikooli poolt juba süsteemi lisatud, siis palun vali “saada mulle ligipääsuandmed
    Kui Teie andmeid ei ole veel süsteemis olemas, siis palun vali “esita andmed ja taotle kontot
  4. Kui olete teise kooli (nt Laagri Kooli) stuudiumi kasutaja, siis on võimalik / vajalik siduda mõlema kooli kasutajakontod.

Kasutajakontode sidumine:

Kui sul on kasutajakontod mitme erineva haridusasutuse Stuudiumis, saad need kontod omavahel siduda. See tähendab, et edaspidi piisab sellest, kui logid sisse vaid ühte Stuudiumisse. Erinevate haridusasutuste vahel liikumiseks tekivad sulle navigatsiooniribale logod, kuhu klikkides saad ühest Stuudiumist teise hüpata.

Seoseid võid luua mitu ning sinu roll neid ei mõjuta – näiteks võid olla ühes koolis õpetaja, teises koolis lapsevanem ning jälgida ka teise lapse tegemisi lasteaias.

Kuidas kontosid siduda?

  1. Logi sisse mingisse Stuudiumisse – ei ole oluline, millisest haridusasutusest alustada.
  2. Ava oma profiil.
  3. Sealt leiad nupu “Seo oma konto teise kooliga”.
  4. Kliki sellel ja järgi juhiseid!

Esmalt pead teises õppeasutuses sisse logima ja kinnitama, et tahad seost luua. Seejärel kontrollitakse su isikuandmeid ja veendutakse, et need klapivad. Kui nüüd seose kinnitad, siis edaspidi hoitakse su isikuandmed sünkroonis.

Edaspidi tähendab ühes asutuses sisse logimine, et oled kõikidesse sisse loginud – ning välja logimine väljub samuti kõikidest Stuudiumitest!

Laagri Huvialakool