2021/2022 õppeaasta prioriteedid

 • Torupilliringi käivitamine.
 • Võrkpallitreeningute käivitamine.
 • Möldre majas uute huviringide käivitamine.
 • Mödre koolis klaveriõppe avamine.
 • Õppejuhi vajalikkus.
 • Saue valla haridus infosüsteemi huvikooli ARNO süsteemi käivitamine.
 • Saue valla haridus infosüsteemi huvikooli ARNO tutvustamine õpetajatele ja omandatakse ringipõhiselt vajalikud oskused süsteemi kasutamiseks.
 • Tantsuline võimlemine/akrobaatika alates 4.eluaastast (eelkooliealised).
 • „Tomiga rahatargaks“ huviringi käivitamine.
 • Maadlus ja/või judoringi käivitamine Möldres.
 • Koolituslubade taotlemine uuetele huviringidele (maadlus- ja/või judoring).
 • Uue arengukava 2021-2025 täitmine.
 • Huvialaringide kvalitatiivne ja kvantitatiivne areng.
 • Meedia võimaluste tõhusam- ja järjepidevam kasutamine.
 • Huvikooli positiivne- ja tasakaalus eelarve.
 • Distantsõppel huviringide õppetöö korraldamine ja õpetajate abistamine.
 • Huvikooli facebookilehe seadistamine ja korrastamine.
 • Huvikooli kodulehekülje uuendamine ja korrastamine.
 • Huvikooli rahulolu-uuringu läbiviimine iga kolme aasta tagant.
 • Stuuudiumi kasutamine peamise infokanalina.
 • Efektiivse tagasiside lapse arengu kohta saab huviringi juhendajalt.
 • Koostöö laiendamine Tallinna ja teiste ümbruskonna omavalitsuste territooriumil asuvate huvikoolide ja huviringidega.
 • Järjepidev töö võrgustikutöös ja huvikaitses, olles Eesti Huvikoolide Liidu liige