Huviringist loobumine

Huviringist loobumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Õppetasu arvestus käib kalendrikuudes.
Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud õpilase haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva järjest. NB! Lapse tervenemise teavitus tuleb edastada koheselt huvikooli meilile oppeinfo@laagrihuvialakool.ee