Laagri Huvialakooli hoolekogu koosseis 2022/2023 õa:

esimees Argo Koppel

lapsevanem

täpsustamisel

lapsevanem

täpsustamisel

Laagri Kooli õpilasesinduse esindaja

Kristi Bauman

õpetajate esindaja

Toomas Artma

Laagri Kooli direktor

Andrus Hämelane

OÜ LHSK esindaja

Margit Ots

vallavalitsuse esindaja

Taigur Tooming

huvikooli direktor

 

Hoolekogu liikmetega saab kontakti e-päeviku sõnumite kaudu. Võib ka saata e-kirja kooli üldaadressile info@laagrihuvialakool.ee ja paluda see edasi saata vastavale liikmele.

Huvikooli hoolekogu järgmine koosolek: 

11.juuni 2024 kell 18.00 Laagri Kooli raamatukogus.

2019_05_29_LHKhk_protokoll_nr_1
LAAGRI HUVIALAKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 29. mai 2019. a nr 1
29. mai 2019
2019_11_06_LHKhk_protokoll_nr_2
LAAGRI HUVIALAKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 6. november 2019. a nr 2
6. november 2019
2020_05_20_LHKhk_protokoll_nr_3
LAAGRI HUVIALAKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 20. mai 2020. a nr 3
20. mai 2020
2020_11_18_LHKhk_protokoll_nr_4
LAAGRI HUVIALAKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 18. november 2020. a nr 4
18. november 2020
2021_06_10_ LHKhk_protokoll_nr_5
LAAGRI HUVIALAKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 10. juuni 2021. a nr 5
10. juuni 2021
2022_05_26_LHKhk_protokoll_nr_6
LAAGRI HUVIALAKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 26. mai 2022. a nr 6
26. mai 2022.