Laagri Huvialakooli hoolekogu koosseis 2021/2022 õa:

esimees Argo Koppel

lapsevanem

täpsustamisel

lapsevanem

Kerili Kartau

Laagri Kooli õpilasesinduse esindaja

Ülle Vizgirda

õpetajate esindaja

Toomas Artma

Laagri Kooli direktor

Tõnis Ilp

OÜ LHSK esindaja

Margit Ots

vallavalitsuse esindaja

Taigur Tooming

huvikooli direktor

 

Hoolekogu liikmetega saab kontakti e-päeviku sõnumite kaudu. Võib ka saata e-kirja kooli üldaadressile info@laagrihuvialakool.ee ja paluda see edasi saata vastavale liikmele.


Järgmine huvikooli hoolekogu koosolek: 

(toimumisaeg täpsustamisel) 2022 kell 18.00 Laagri Kooli õpetajate toas.

 


 
Protokollid

2019_05_29_LHKhk_protokoll_nr_1

2019_11_06_LHKhk_protokoll_nr_2

2020_05_20_LHKhk_protokoll_nr_3

2020_11_18_LHKhk_protokoll_nr_4

2021_06_10_ LHKhk_protokoll_nr_5