Laagri Huvialakoolis tegutsevad huvialaringid nii mudilastele, noortele ja täiskasvanutele.

Laagri Huvialakoolis saab tegeleda paljude huvialadega spordi, kunsti, käsitöö, tantsu, male, kabe, teatri, filminduse, laulu, muusika ning keeleõppe valdkonnas.


Õppetasud 2021/2022 õppeaastal

 

 

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

• I vaheaeg 23. oktoober – 31. oktoober 2021;

• II vaheaeg 23. detsember 2021 – 5. jaanuar 2022;

• III vaheaeg 24. veebruar – 6. märts 2022;

• IV vaheaeg 23. aprill – 1. mai 2022;

• V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 11. juuni – 31. august 2022.

Õpilaste vastuvõtt Laagri Huvialakooli huviringidesse.

Huviringidesse saab registreeruda internetis aadressil www.laagrihuvialakool.ee

Huviringidesse registreerumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Huviringist loobumine

Huviringist loobumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Õppetasu arvestus käib kalendrikuudes.
Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud õpilase haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva