Laagri Huvialakoolis tegutsevad huvialaringid nii mudilastele, noortele ja täiskasvanutele.

Laagri Huvialakoolis saab tegeleda paljude huvialadega spordi, kunsti, käsitöö, tantsu, male, kabe, teatri, filminduse, laulu, muusika ning keeleõppe valdkonnas.

2023/2024 õppeaasta vaheajad:

I vaheaeg L 21. oktoober – P 29. oktoober 2023;
II vaheaeg N 21. detsember 2023 – P 7. jaanuar 2024;
III vaheaeg L 24. veebruar – P 3. märts 2024;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) L 20. aprill – P 28. aprill 2024;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) N 13. juuni – L 31. august 2024.

Õpilaste vastuvõtt Laagri Huvialakooli huviringidesse.

Huviringidesse saab registreeruda internetis aadressil www.laagrihuvialakool.ee

Huviringidesse registreerumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Huviringist loobumine

Huviringist loobumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Õppetasu arvestus käib kalendrikuudes.
Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud õpilase haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva