Laagri Huvialakoolis tegutsevad huvialaringid nii mudilastele, noortele ja täiskasvanutele.

Laagri Huvialakoolis saab tegeleda paljude huvialadega spordi, kunsti, käsitöö, tantsu, male, kabe, teatri, filminduse, laulu, muusika ning keeleõppe valdkonnas.

Õppetasud 2022/2023 õppeaastal

 

2022/2023 õppeaasta vaheajad:

I vaheaeg L 22. oktoober – P 30. oktoober 2022;
II vaheaeg N 22. detsember 2022 – P 8. jaanuar 2023;
III vaheaeg R 24. veebruar – P 5. märts 2023;
IV vaheaeg L 22. aprill – P 30. aprill 2023;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) K 14. juuni – N 31. august 2023.

Õpilaste vastuvõtt Laagri Huvialakooli huviringidesse.

Huviringidesse saab registreeruda internetis aadressil www.laagrihuvialakool.ee

Huviringidesse registreerumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Huviringist loobumine

Huviringist loobumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Õppetasu arvestus käib kalendrikuudes.
Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud õpilase haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva