Inglise keel 1. klassid

Tegevused: inglise keele õpetus (1. klassid) Ring avatakse 10 õpilasega. NB! Õppetasu sisaldab: õppematerjal kogu õppeaastaks (õpik, töövihik, paljundus) Õppemaks kuulub koolituskulude alla! Õpetaja:  Merike Raudmann Kontakt: merike@laagrik.edu.ee Õppetasu:  27,- eur…

Inglise keel 1. klassid kommenteerimine on välja lülitatud

Teatriring “STUUDIO”

TEATRIRINGI VIDEO Teatriringi eesmärgiks on loova, intelligentse, elava kujutlusvõimega, julge ja iseseisva isiksuse kujunemisele kaasa aitamine. Teatriring „Stuudio“ ootab kõiki suuremaid ja väiksemaid teatrihuvilisi enda ridadesse. „Stuudios“ õpime tundma ennast…

Teatriring “STUUDIO” kommenteerimine on välja lülitatud

Lastejooga

Tere tulemast kõikidele seiklushimulistele lastele! Tänapäeva kiires, ambitsioonikas ja stressirohkes maailmas on lapse jaoks tähtis võimalikult varakult omandada praktilisi oskuseid, et kõige ümbritsevaga enda sees toime tulla. Lastejooga aitab lapsel…

Lastejooga kommenteerimine on välja lülitatud

Laagri Roboringi projektõpe

Laagri Roboring (Laagri ja Möldre koolis) aitab läbi mängu ja kogemusõppe lasta noortel avastada oma tugevusi ja huvisid ning seda läbi tehnoloogia. Tutvudes robootikamaailma põnevate nurgatagustega saavad noored lisaks tehnikateadmistele…

Laagri Roboringi projektõpe kommenteerimine on välja lülitatud

Tomiga rahatargaks

Huviringi ülesehitus ja tegevused:Huviringis käsitletakse põhimaterjalina Eesti esimest lastele mõeldud rahatarkuse raamatut „Tom õpib rahamängu“, mille keele- ja sisutoimetaja Liina Saaremäe-Soidla ongi huviringi juhendaja. See raamat jutustab ühest asjalikust poisist…

Tomiga rahatargaks kommenteerimine on välja lülitatud

Videostuudio

Eesmärgiks on lapse videoalaste võimete varajane avastamine ja arendamine, loovuse, initsiatiivi ja vastutustunde arendamine. Filmimise põhitõdede omandamine. Anda õpilasele oskused arvuti abil klippidest filmi loomiseks.Tegevused:Stsenaariumi loomine. Töö kaameraga: filmimine, videoklippide tegemine.…

Videostuudio kommenteerimine on välja lülitatud

Tehnoloogiaõpetus 2. ja 3. kooliaste (4.-9. klassid)

Tegevused: robootika (arduino), 3D modelleerimine ja printimine, CNC lõikamine, erinevate materjalide käsitsi- ja masintöötlemine, vooluringide koostamine, programmeeerimine, tootedisain jpm.Õppekava eesmärgid on:õppida mõistma ning omavahel seostama erinevaid kaasaegses tootmises reaalseltkasutusel olevaid tootearendus-…

Tehnoloogiaõpetus 2. ja 3. kooliaste (4.-9. klassid) kommenteerimine on välja lülitatud