Laagri Roboringi projektõpe

Laagri Roboring (Laagri ja Möldre koolis) aitab läbi mängu ja kogemusõppe lasta noortel avastada oma tugevusi ja huvisid ning seda läbi tehnoloogia. Tutvudes robootikamaailma põnevate nurgatagustega saavad noored lisaks tehnikateadmistele…

Comments Off on Laagri Roboringi projektõpe

Videostuudio

Eesmärgiks on lapse videoalaste võimete varajane avastamine ja arendamine, loovuse, initsiatiivi ja vastutustunde arendamine. Filmimise põhitõdede omandamine. Anda õpilasele oskused arvuti abil klippidest filmi loomiseks.Tegevused:Stsenaariumi loomine. Töö kaameraga: filmimine, videoklippide tegemine.…

Comments Off on Videostuudio

Tehnoloogiaõpetus 2. ja 3. kooliaste (4.-9. klassid)

Tegevused: robootika (arduino), 3D modelleerimine ja printimine, CNC lõikamine, erinevate materjalide käsitsi- ja masintöötlemine, vooluringide koostamine, programmeeerimine, tootedisain jpm.Õppekava eesmärgid on:õppida mõistma ning omavahel seostama erinevaid kaasaegses tootmises reaalseltkasutusel olevaid tootearendus-…

Comments Off on Tehnoloogiaõpetus 2. ja 3. kooliaste (4.-9. klassid)

Lennumodellism

Avastame tehnikamaailma! Ehitame- ja lennutame nii lennukeid kui ka droone!Talvel on lastel peamiseks tegevuseks vabalennu mudelite ehitamine. Alguses ehitatakse 1.7-2.2 m siruulatusega rahvusvahelisse võistlusklassidesse kuuluvaid purimudellennukeid. Kogemuste kasvades võivad lapsed…

Comments Off on Lennumodellism

Kardiring

KOHTADE ARV ON PIIRATUD!Kardiringi on oodatud noored, kellel on huvi tegeleda tehnika, võidusõidu ja selle juurde kuuluvaga.Eesmärgiks on õpilastes laiendada püüet kuhugi jõuda, arendada tehnilist taipu ning õppida käsitlema tööriistu.…

Comments Off on Kardiring