Laagri Roboringi projektõpe

Laagri Roboring (Laagri kooli peamajas ja Möldre koolis) aitab läbi mängu ja kogemusõppe lasta noortel avastada oma tugevusi ja huvisid ning seda läbi tehnoloogia. Tutvudes robootikamaailma põnevate nurgatagustega saavad noored…

Comments Off on Laagri Roboringi projektõpe

Videostuudio

Eesmärgiks on lapse videoalaste võimete varajane avastamine ja arendamine, loovuse, initsiatiivi ja vastutustunde arendamine. Filmimise põhitõdede omandamine. Anda õpilasele oskused arvuti abil klippidest filmi loomiseks. Tegevused: Stsenaariumi loomine. Töö kaameraga: filmimine,…

Comments Off on Videostuudio

Tehnoloogiaõpetus (4.-9. klassid)

Tegevused: robootika (arduino), 3D modelleerimine ja printimine, CNC lõikamine, erinevate materjalide käsitsi- ja masintöötlemine, vooluringide koostamine, programmeeerimine, tootedisain jpm. Õppekava eesmärgid on: õppida mõistma ning omavahel seostama erinevaid kaasaegses tootmises reaalselt…

Comments Off on Tehnoloogiaõpetus (4.-9. klassid)

Lennumodellism (Möldre maja)

Avastame tehnikamaailma! Ehitame- ja lennutame nii lennukeid kui ka droone!  Talvel on lastel peamiseks tegevuseks vabalennu mudelite ehitamine. Alguses ehitatakse 1.7-2.2 m siruulatusega rahvusvahelisse võistlusklassidesse kuuluvaid purimudellennukeid. Kogemuste kasvades võivad…

Comments Off on Lennumodellism (Möldre maja)

Kardiring

KOHTADE ARV ON PIIRATUD! Kardiringi on oodatud noored, kellel on huvi tegeleda tehnika, võidusõidu ja selle juurde kuuluvaga. Eesmärgiks on õpilastes laiendada püüet kuhugi jõuda, arendada tehnilist taipu ning õppida…

Comments Off on Kardiring