E-arvete tellimine

Lapsevanemad, kes soovivad alates jaanuarist 2018 huvikooli arvete tasumiseks sõlmida oma kodupangas e-arve püsimakse lepingu, sellisel juhul palun e-arvete saamiseks edastada raamatupidamisele järgnev info.
– Lapse nimi ja isikukood.
– Arve tasuja (lapsevanema) nimi ja isikukood ja
arveldusarve number pangas, kuhu soovitakse e-arvet saada.

Raamatupidaja: Marika Kirs
E-post: marika.kirs@laagrihuvialakool.ee

Laagri Huvialakool