ETTEVALMISTUSKURSUSED PÕHIKOOLI LÕPETAJALE JA GÜMNAASIUMISSE ASTUJALE

Kursustele ootame 9.klasside õpilasi, kes soovivad täiendavalt põhjalikult valmistuda põhikooli lõpueksamiteks kui ka ettevalmistust erinevatesse gümnaasiumitesse kandideerimiseks.
Kursused toimuvad järgnevates õppeainetes:
EESTI KEEL JA KIRJANDUS
03.NOVEMBER 2020 – 16.VEEBRUAR 2021.
MATEMAATIKA
I RÜHM 11.01.2021 – 26.04.2021
II RÜHM 11.01.2021 – 26.04.2021