Kontaktõppel alates 1. veebruar

Alates 1. veebruarist taastub kontaktõpe kõikides Laagri Huvialakooli huviringides. Sisetingimustes võib koos olla kuni 10 õpilast, välitingimustes kuni 50 õpilast.

Siseruumides soovitame kanda maski.
Haigestumise korral palume jääda koju ja informeerida oma õpetajat või treenerit!

Täpsemalt saate Vabariigi Valitsuse info kohta lugeda: https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-kinnitas-uhtlustatud-piirangud-huviharidusele-ja-tegevusele-noorsootoole-ning