Laagri Huvialakooli huviringide tutvustus 2015/2016 õppeaastal!

Laagri Huvialakooli huviringide tutvustus toimub 10.septembril 2015 Laagri Kooli aulas.

Kell 12.15 – 13.10 (1.-4.klassid)
Kell 13.10 – 13.55 (5.-9.klassid)

Laagri Huvialakool
24.08.2015