Laagri Kooli lahtised MV 64 ruudulises kabes

Võistluse eesmärgiks on noortes huvi tekitamine kabemängu vastu ja anda neile võimalus omavaheliseks võistluseks. Võistlema kutsutakse üle Eesti kõiki  noori kabetajaid, kes on sündinud aastal 2001 ja hiljem. Külalisvõistlejad saavad võistlustele registreerida kuni 3. veebruarini.
Selgitada Laagri Kooli paremad kabetajad ja anda Laagri Kooli kabetajatele võistluskogemusi. Võistlused toimuvad šveitsi süsteemis 7 kuni 11 vooruga, mõtlemisajaga 10 minutit kummalegi mängijale partii kohta. Mängitakse vene kabet. Arvestust peetakse järgmiste vanusegruppide kaupa:
Sünniaasta 2001 ja hiljem, 2004 ja hiljem.
Iga vanuseklassi võitjat(poissi ja tüdrukut) autasustatakse karikaga, kolme paremat  medali ja diplomiga.
Laagri Kooli õpilastest autasustatakse iga vanuseklassi võitjat karikaga, kolme paremat medali ja diplomiga.
Võistluse juhend: Laagri Kooli MV 64 juhend
kabe_reklaam_2014