Loovuskooli lastevanemate üldkoosolek 2014/2015 õppeaasta

Loovuskooli (kooliks ettevalmistuse ring) 2014/2015 õppeaasta lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 27.augustil kell 17.30 Laagri Kooli aulas.
NB! Koosolekul palun osaleda ilma lasteta.

Laagri Huvialakool