Huviringid märtsikuu koolivaheajal

Koolivaheajal, ajavahemikul 18. märts 2017 – 26. märts 2017 huviringe ei toimu.

Alates 27. märtsist 2017 toimuvad huviringid jälle plaanipäraselt.

Kui mõnel huviringil on vajalik teha tunde ette või järele, siis seda tehakse märtsikuu koolivaheajal, sellisel juhul edastab täpsema teate huviringi õpetaja.

Laagri Huvialakool