Laagri Huvialakooli huviringide tutvustus 2016/2017 õppeaastal!

Laagri Huvialakooli huviringide tutvustus toimub 8.septembril 2016 Laagri Kooli aulas.Kell 12.15 – 13.10 (1.-5.klassid)Laagri Huvialakool
17.08.2016