Laagri Kooli lahtised meistrivõistlused 64-ruudulises kabes koos Saue valla noorte meistrivõistlustega!

Aeg ja koht.
Võistlused toimuvad laupäeval, 3. veebruaril 2018 Laagri Koolis, Veskitammi 22, Laagri asula, algus kell 10.00.

Eesmärk ja ülesanded.
Võistluse eesmärgiks on noortes huvi tekitamine kabemängu vastu ja neile võistlemisvõimaluse ning võistluskogemuste andmine.
Selgitada  välja Laagri Kooli paremad kabetajad.
Selgitada Saue valla paremad noored kabetajad ja valla võistkonna liikmed noortelaudadele Eesti omavalitsuste talimängudeks.
Selgitada välja võistluse parimad mängijad.

Osavõtjad.
Võistlema kutsutakse Laagri Kooli kabetajate kõrval ka noori Saue vallast, ja külalisvõistlejaid Pääsküla Gümnaasiumist ja Nõmme Noortemajast, kes on sündinud aastal  2002  ja hiljem.
Saue valla arvestusse lähevad noored, kes elavad Saue vallas, õpivad Saue valla koolides või on Saue valda registreeritud spordiklubi liikmed.

Võistluse korraldus.
Võistluste korraldajateks on  Laagri Huvialakool, Laagri Kool ja Nõmme Kabeklubi. Korraldajad pakuvad osalejatele ja lastevanematele meeldivat kõhutäidet.
Võistluseks palume registreerida kuni 30. jaanuarini telefonil  55682500 Heinar Jahu või e-postiga:  heinar.jahu@gmail.com Registreerimisel näidata osavõtja nimi, täpne sünniaeg, kool ja klass ning kuuluvus Saue valda.
Võistlusest osavõtt on tasuta. Korraldajad jätavad endale õiguse piirduda 60 osavõtjaga.

Võistluse süsteem ja ajakontroll.
Mängitakse vene kabet.
Võistlused toimuvad šveitsi süsteemis 7  vooruga, mõtlemisajaga 10 minutit kummalegi mängijale partii kohta millele lisandub iga käiguga 3 sekundit.
Autasustamne toimub järgmiste vanusegruppide kaupa:
Sünniaasta 2002 ja hiljem, 2008 ja hiljem.
Iga vanuseklassi võitjat (poissi ja tüdrukut) autasustatakse karikaga, kolme paremat  medali ja diplomiga.
Laagri Kooli õpilastest autasustatakse iga vanuseklassi võitjat karikaga, kolme paremat medali ja diplomiga.
Saue vald autasustab diplomi ja medaliga mõlema vanusegrupi kolme paremat Saue valla poissi ja tüdrukut.

Autasustamine toimub järgmiste vanusegruppide kaupa:
Sünniaasta 2002 ja hiljem, 2008 ja hiljem.
Iga vanuseklassi võitjat (poissi ja tüdrukut) autasustatakse karikaga, kolme paremat  medali ja diplomiga.
Laagri Kooli õpilastest autasustatakse iga vanuseklassi võitjat karikaga, kolme paremat medali ja diplomiga.
Saue vald autasustab diplomi ja medaliga mõlema vanusegrupi kolme paremat Saue valla poissi ja tüdrukut.

TOETAJAD: