Laagri Kooli meistrivõistlused males 10.mail 2014

Laagri Kooli meistrivõistlused males 2014

JUHEND

Laagri Kooli meistrivõistluste eesmärk on õpilastes malemänguhuvi tekitamine ja omavahel malemängus võistlemine.
Osaleda võivad kõik soovijad kelle sünniaasta on 2000 või hiljem ning kes soovivad malemänguga kätt proovida ja omavahel võistelda.

Meistrivõistlused toimuvad Laagri Koolis (Veskitammi 22) Laagris 10. mail 2014.a. Algusaeg on kell 11.00.
Kohale palutakse tulla varem. Osavõtt on kõigile tasuta.

Mängitakse 5 vooru ajakontrolliga 15 minutit mõlemale mängijale.

Maleturniiri korraldavad Laagri Huvialakool, Laagri Kool ning Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Kubi.

Registreerimine palume teha e-maili aadressile: laagri.male@gmail.com või taigur@laagrihuvialakool.ee, näidates osaleja nime, sünniaasta ja kooli. Turniiri info telefonidel tel. 6517635  ja 58533653.

Korraldajad jätavad õiguse piirata osalejate arvu 100-ga.

Korraldajad pakuvad osalejatele ning lastevanematele kohapeal kõhutäidet.

Meistrivõistluste lõpetamisel toimub ühine tordi söömine.

Paremusjärjestus selgitatakse osalejate sünniaastate kaupa gruppides:

1. Sünniaastaga 2006 ja nooremad autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;

2. Sünniaastatega 2005 ja 2004 autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;

3. Sünniaastatega 2003 ja 2002 autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;

4. Sünniaastatega 2001 ja 2000 autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;

Eraldi autasustatakse paremaid osalejaid Saue valla koolidest.

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad.