Tööpakkumine arvutiringi juhendajale

Laagri Huvialakool pakub tööd osalise koormusega:

IT ja arvutiringi juhendajale
Arvutigraafika huviringi juhendajale

Ootame kandideerima positiivse ellusuhtumisega,
lapsesõbralikke ning koostööd väärtustavaid õpetajaid

Huvirühma peamiseks eesmärgiks on huvi äratamine huviringides tehtavate tegevuste vastu.

Töö kirjeldus:

huviringi tundide läbiviimine vastavalt õppekavale;
huviringi õppekava koostamine;
huviringi komplekteerimine;
õppetööks vajaminevate materjalide hankimine;
huviringi töö korraldamine väljaspool õppetunde.

Esitada palume:

• kirjalik avaldus;

• CV;

• haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Vajalikud dokumendid palun esitada elektrooniliselt taigur@laagrihuvialakool.ee  või aadressil  Laagri Huvialakool, Veskitammi 22, Laagri, Saue vald, 76401 Harju maakond