Maalimine ja meisterdamine eelkooliealistele

Tegevused:

Maalimise ja meisterdamise ringi eesmärgiks on käelise tegevuse arendamine, värvi-ja ilumeele kujundamine. Lapsele antaks põhjalikud algteadmised maalimises, voolimises ja käelises tegevuses. Rikastades lapse fantaasiat, arendades silma ja käe koostööd.

Maalimistunnis maalime loodust, esemeid ja inimesi meie ümber, kasutades vesi-, guaššvärve, õlipastelle ning akrüülvärve. Meisterdame looduslikust materjalist, lõikame ja rebime, voolime ja kleebime. Loome kaunistusi rahvakalendri tähtpäevadeks, väikese kingi maali või kaardi näol.

Väljundid: Osalemine õpilastööde näitustel.

Ring avatakse 8 õpilasega.

Esimene tund Möldre majas toimub 5.oktoobril kunstiklassis.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla.

Õpetaja: 

Kontakt: Kristi Bauman, kristi.bauman@paaskyla.edu.ee , tel. 56126986

Õppetasu: 

20,- eurot kuus

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: eelkooliealised (4-7 a)
Toimumisaeg:
täpsustub

Toimumiskoht: Laagri Kool, täpsustub

Möldre majas

Vanuserühm: eelkooliealised (4-7 a)
Toimumisaeg:
T, kell 16.10-16.55

Toimumiskoht: Möldre maja kunstiklass

You are currently viewing Maalimine ja meisterdamine eelkooliealistele