Akrobaatika (PartnerAkro)

Õppe eesmärgid:

 • Akrobaatika toetab ja tugevdab lapse üldfüüsilist arengut
 • Akrobaatikaharjutused arendavad jõudu, osavust, painduvust, kiirust, liigutuste koordinatsiooni, ruumitaju, tasakaalutunnetust ja teisi omadusi
 • Akrobaatika kui esinemiskunst sisaldab suures osas tantsuelemente – aeg, ruum ja keha tundma õppimine ja kasutamine;
 • Akrobaatika eelharjutuste, baasharjutuste ja algelementide õppimine – tirel ette/ tirel taha, kaarsild, turiseis, ratas kõrvale, seisud kätel ja peapeal;
 • Akrobaatilised paaris- ja grupiharjutused
 • Vastupidavuse arendamine läbivõetud materjali kordamise, liigutuste arvu suurendamise ja tempo kiirendamisega.
 • Erinevate lihasgruppide treening – tõsted, kõverdused, hüpped.
 • Improvisatsiooni ja vabatantsu arendamine;
 • Rütmi- ja liikumismängude, rollimängude mängimine;
 • Kehatunnetus, koordinatsiooni, tasakaalu jne arendavate harjutuste tegemine;
 • Vabadus luua, katsetada, vaadata ja uurida, avaldada arvamust.

Õpiväljundid:

 • Tugevneb lapse vaimne ja füüsiline tervis;
 • Laps teab põhiliste akrobaatiliste elementide (kägar, tirel ette/taha, ratas kõrvale, turiseis, kaarsild, seisud kätel ja peapeal) nimetusi ja oskab neid vastaval oma võimetele sooritada
 • Laps tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest ja akrobaatiliste elementide sooritamisest;
 • Omandab teadmisi-oskusi akrobaatika baasharjutustest ja elementidest;
 • Õpib tundma erinevaid kehaosasid, nende liikumisvõimalusi;
 • Areneb liigutuste täpsus, koordinatsioon, painduvus, rüht, tasakaal;
 • Laps oskab ennast läbi liikumise loovalt väljendada, areneb oskus improviseerida, erinevaid akrobaatilisi elemente tantsuks siduda;
 • Oskab ohutult liikuda ruumis üksi ja koos kaaslastega;
 • Lapsel on parem füüsiline väljendusoskus, koordinatsioon ja tasakaal lapse igapäevastes tegevustes;
 • Lapsel on parem koostööoskus ja oskus kaaslastega arvestada.
 • Kaks korda aastas on lapsevanematele avatud tund
 • Õppeaasta lõpus on esinemine

NB! Esimene treening toimub 11.septembril!

 Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Õpetaja: 

Treener: Tiina Kass
FIG (Federation Internationale de Gymnastique) Level 1 coach: https://www.gymnastics.sport/site/coaches/coa_view.php ; EKR3 treener

Kontakt: tel 56221732, tiina@partnerakro.ee

Akrobaatikakool PartnerAkro

 

Õppetasu: 

40,- eur kuus (1xnädalas)
60,- eur kuus (2xnädalas)

Laagri Kooli peamajas

Toimumisaeg:

 

Möldre majas

Toimumisaeg: 

E, 14.30-15.30 (1.-3.klass)
E, 15.30-16.30 (4.-7.klass)
N, 14.30-15.30 (1.-3.klass)
N, 15.30-16.30 (4.-7.klass)

Toimumiskoht: Möldre maja võimlas.
Kogunemiskoht on võimla ukse juures vahekoridoris.

You are currently viewing Akrobaatika (PartnerAkro)