Maalimine ja meisterdamine

Tegevused: Käelise tegevuse arendamine, värvi- ja ilumeele kujundamine.

  • Kompositsiooniülesanded;
  • värviteadmised;
  • muinasjutud;
  • natüürmordid;
  • akvarellitehnikate õppimine;
  • rikas kunstimaailm. 

Huviringi peamine ülesanne on LOOVUSE ARENDAMINE – pakkuda võimalusi loovaks eneseväljenduseks, käeliste oskuste arendamine, teadmiste andmine kunstiga seotud mõistetest (kompositsioon, stiliseerimine, kollaaž jm.) Erinevate tuntud kunstnike tutvustamise kaudu viia õpilasi lähemale kunstimaailma rikkusele.

Väljundid: Osalemine õpilastööde näitustel.

Ring avatakse 8 õpilasega.

Laagri Koolis toimub esimene tund 11.septembril.

Laagri Kooli Möldre majas toimub esimene tund 12.septembril.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla.

Õpetaja: 

Laagri Kooli peamaja
õp Ülle Vizgirda
Kontakt: yllen@laagrik.edu.ee

Laagri Kooli Möldre maja
õp Kristi Bauman
Kontakt: Kristi.Bauman@nommepk.edu.ee; tel. 56126986

Õppetasu: 

28.- eurot

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 1.-2. klassi õpilastele

Toimumisaeg:
Esmaspäeval, kell 14.00-15.30

Toimumiskoht: Ruum nr 204

Möldre majas

Vanuserühm: 1.-3. klassi õpilastele
Esimene tund toimub 12.09!

Toimumisaeg:
Teisipäeval, kell 14.45-16.15

Toimumiskoht: Möldre maja kunstiklass, ruum nr 339

You are currently viewing Maalimine ja meisterdamine