Maalimine ja meisterdamine

Tegevused: Käelise tegevuse arendamine, värvi- ja ilumeele kujundamine.

  • Kompositsiooniülesanded;
  • värviteadmised;
  • muinasjutud;
  • natüürmordid;
  • akvarellitehnikate õppimine;
  • rikas kunstimaailm. 

Huviringi peamine ülesanne on LOOVUSE ARENDAMINE – pakkuda võimalusi loovaks eneseväljenduseks, käeliste oskuste arendamine, teadmiste andmine kunstiga seotud mõistetest (kompositsioon, stiliseerimine, kollaaž jm.) Erinevate tuntud kunstnike tutvustamise kaudu viia õpilasi lähemale kunstimaailma rikkusele.

Väljundid: Osalemine õpilastööde näitustel.

Ring avatakse 8 õpilasega.

Laagri Kooli Möldremajas toimub esimene tund 21.septembril.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla.

Õpetaja: 

Laagri Kooli peamaja
õp Ülle Vizgirda
Kontakt: yllen@laagrik.edu.ee

Laagri Kooli Möldre maja
õp Kristi Bauman
Kontakt: kristi.bauman@paaskyla.edu.ee ; tel. 56126986

Õppetasu: 

20.- eurot

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 1.-2. klassi õpilastele

Toimumisaeg:
REEDE kell 12.00-13.00

Toimumiskoht: Ruum nr 113

Möldre majas

Vanuserühm: 1.-4. klassi õpilastele
Toimumisaeg:
TEISIPÄEV kell 14.30-15.45

Toimumiskoht: Möldre maja kunstiklass

You are currently viewing Maalimine ja meisterdamine