Eelkool (kooliks ettevalmistuse ring)

On kasvamas kuskil üks pisike puu
ja vajab see puu sinu sõprust ja hoolt…

Ott Arder

Laagri Huvialakooli (Laagri Kool) eelkooli peaeesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine. Erinevate teadmiste, oskuste arendamine seda lähtuvalt iga lapse individuaalsust silmaspidades. See on võimalus toetada lapse loomupärast uudishimu. Ühe mudilase tuhat miksi päevas on piisav tõestus tohutule teadmistejanule.

Eelkool – Igakülgne ettevalmistus kooliks!

On oodatud kõik 6-7 aastased lapsed, kes alustavad kooliteed sügisel 2023.

Meie eesmärgiks on:

  • luua parimad tingimused lapse igakülgseks arenguks
  • teda toetada, aidata ja tunnustada
  • luua eeldused positiivse koolikogemuse tekkimisele.

Meie oleme seisukohal, et kõik lapsed on andekad, meie ülesanne on luua iga lapse arenguks talle sobivad võimalused.

Kooliks ettevalmistus toimub integreeritud tegevuste kaudu.
Sinna alla kuuluvad:

  • eesti keel (keel ja kõne)
  • matemaatika
  • käeline tegevus

Esiplaanil on aktiivsed õppemeetodid. Lapsevanemad saavad lapse arengu kohta tagasisidet kogu õppeaasta vältel. Kavas on 5 tegevustundi (eelkool 1 x nädalas), tundide vahel on pausid.

Eelkool toimub  Laagri Koolis (peamaja) ja Möldre majas (Laagri Kooli uus õppehoone).

NB! Esimene tund toimub 2. septembril!

Ring avatakse 10 õpilasega. 

Toimumisaeg: Reedel, kell 13.25-17.25.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla.

Eelkoolis õppimine on abiks kooliks ettevalmistusel, kuid ei taga õppekohta ühes või teises koolis.

Õpetaja: 

Jaana Tooming – jaana.tooming@laagrik.edu.ee

Ülle Vizgirda –  yllen@laagrik.edu.ee 

Merike Raudmann – merike@laagrik.edu.ee 

Katrin Jõeste – katrin.joeste@laagrik.edu.ee 

Kristi Bauman – Kristi.Bauman@nommepk.edu.ee tel. 56126986 , 

Õppetasu: 

55- eurot kuus (1 x nädalas)

Laagri Kooli peamajas

Jaana Tooming – ruum 113 VABU KOHTI EI OLE

Ülle Vizgirda –  ruum 204 VABU KOHTI EI OLE

Merike Raudmann –  ruum 119 VABU KOHTI EI OLE

Katrin Jõeste –  ruum 206 VABU KOHTI EI OLE

Möldre majas

Kristi Bauman –  Möldre maja klassiruum nr 215 VABU KOHTI EI OLE

You are currently viewing Eelkool (kooliks ettevalmistuse ring)