Eelkool (kooliks ettevalmistuse ring)

On kasvamas kuskil üks pisike puu
ja vajab see puu sinu sõprust ja hoolt…

Ott Arder

Laagri Huvialakooli (Laagri Kool) eelkooli peaeesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine. Erinevate teadmiste, oskuste arendamine seda lähtuvalt iga lapse individuaalsust silmaspidades. See on võimalus toetada lapse loomupärast uudishimu. Ühe mudilase tuhat miksi päevas on piisav tõestus tohutule teadmistejanule.

Eelkool – Igakülgne ettevalmistus kooliks!

On oodatud kõik 6-7 aastased lapsed, kes alustavad kooliteed sügisel 2022.

Meie eesmärgiks on:

  • luua parimad tingimused lapse igakülgseks arenguks
  • teda toetada, aidata ja tunnustada
  • luua eeldused positiivse koolikogemuse tekkimisele.

Meie oleme seisukohal, et kõik lapsed on andekad, meie ülesanne on luua iga lapse arenguks talle sobivad võimalused.

Kooliks ettevalmistus toimub integreeritud tegevuste kaudu.
Sinna alla kuuluvad:

  • eesti keel (keel ja kõne)
  • matemaatika
  • käeline tegevus

Esiplaanil on aktiivsed õppemeetodid. Lapsevanemad saavad lapse arengu kohta tagasisidet kogu õppeaasta vältel. Kavas on 5 tegevustundi (eelkool 1 x nädalas), tundide vahel on pausid.

Eelkool toimub  Laagri Koolis (peamaja) ja Möldre majas (Laagri Kooli uus õppehoone).

NB! Esimene tund toimub 2. septembril!

Ring avatakse 10 õpilasega. 

Õppemaks kuulub koolituskulude alla.

Eelkoolis õppimine on abiks kooliks ettevalmistusel, kuid ei taga õppekohta ühes või teises koolis.

Õpetaja: 

Jaana Tooming – jaana.tooming@laagrik.edu.ee

Ülle Vizgirda –  yllen@laagrik.edu.ee 

Merike Raudmann – merike@laagrik.edu.ee 

Katrin Jõeste – katrin.joeste@laagrik.edu.ee 

Kristi Bauman – kristi.bauman@paaskyla.edu.ee; tel. 56126986 , 

Õppetasu: 

55- eurot kuus (1 x nädalas)

Laagri Kooli peamajas

Jaana Tooming – ruum 204 VABU KOHTI ON

Ülle Vizgirda –  ruum 113 VABU KOHTI ON 

Merike Raudmann –  ruum 120 VABU KOHTI ON 

Katrin Jõeste –  ruum 206 VABU KOHTI ON

Möldre majas

Kristi Bauman –  Möldre maja klassiruum 215 VABU KOHTI ON

You are currently viewing Eelkool (kooliks ettevalmistuse ring)