Kokandusring

Kokanduse tundides omandavad õpilased teadmisi toitumisest ja toiduvalmistamisest.

Põhirõhk on praktilisel tegevusel.

Kodumasinate ja korrastusvahendite õpetamisel lähtutakse nüüdisaegsest tehnoloogiast.

Õppeköögis töötades järgitakse üldkehtivaid hügieeni- ,töö- ja tuleohutusnõudeid.

Laste Kokakooli tunde viib läbi Laste Kokakooli asutaja, toitumisterapeut ja 6-aastase laste koolitamise kogemusega juhendaja Margot. Samuti omab ta mitmeid tunnistusi laste kasvatamise/õpetamise valdkonnast.

Kokkame koos 1,5 tundi ning igas tunnis valmib soolane ja magus toit.

Õpime tundma toorainet, toiduvalmistamise viise ja mõõtühikuid.

Rõhk on tervislikul toitumisel ning räägime toidu vajalikkusest, seal olevast suhkrust, toitainete ala- ja liigtarbimisest, loomsetest- ja taimsetest rasvadest, värvide vajalikkusest  toidus, vitamiinidest, kiudainetest ja paljust muust põnevast ning seda kõike lastele arusaadavas keeles. Olulisel kohal on ka laste maitsemeele laiendamine ja uute toorainete tutvustamine.

Meil on alati tore koos kokata ja uusi teadmisi omandada!

Praktiline tegevus

Kõik tunnid algavad põgusa teoreetilise sissejuhatusega käsilolevasse teemasse. Põhirõhk on praktilisel tegevusel ning uued teadmised ja oskused kinnistuvadki iseseisva praktilise tegevuse käigus.

Üldjuhul jaotatakse lapsed väikestesse rühmadesse ning nii valmistatakse 2 erinevat rooga.

Tunni käigus õpitakse koostöös tiimikaaslastega kõiki toiduvalmistamise komponente:

–              toiduainete ettevalmistus,

–              toidu valmistamine,

–              tööpindade ja kasutatud nõude pesemine.

Õpitulemused

Õppekava läbinud õpilane oskab:

  1. valida toiduvalmistamiseks sobivamaid toiduaineid, töövahendeid ja töövõtteid;
  2. kasutada, tarvitada ja töödelda toiduaineid otstarbekalt, säästlikult ja tervisele ohutult;
  3. teab peamiseid isikliku ja toiduhügieeni reegleid;
  4. teab ohutustehnika reegleid köögiseadmete kasutamisel ja toiduvalmistamisel;
  5. eelistab kodumaist ja värsket toitu;
  6. mõistab, miks on oluline süüa mitmekesist toitu;
  7. oskab töötada rühmas ja iseseisvalt;
  8. oskab tunda tehtust rõõmu.

Väljundid:

Kõike seda, mida praktilise töö käigus valmistatakse, saavad õpilased degusteerida.

Iga tunni lõpus saavad lapsed endale valmistatud roogade e-retseptid, mille alusel siis juba iseseisvalt kodus kätt proovida saavad.

Esimene tund Laagris ja Möldres toimub 18.septembril.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Tundide toimumisajad: 8. ja 12.jaan, 5. ja 19.veebr, 4. ja 18.märts, 1. ja 15.aprill, 6. ja 20.mai, 3. ja 10. juuni.

Tundide toimumisajad jaanuar-juuni 2024.

Tutvustav video – https://www.youtube.com/watch?v=s1jJehWLtUg

Õpetaja: 

Margot Kuuskmann Laste Kokakool

Kontakt: lastekokakool@gmail.com , 56668338

Õppetasu: 

39,- eur kuus

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 1.-6. klassid

Toimumisaeg:

Esmaspäeval, 16.15-17.45

Toimumiskoht: kodunduse klass, ruum nr 146.

Möldre majas

Vanuserühm: 1.-6. klassid

Toimumisaeg:

Esmaspäeval, kell 14.15.15.45

Toimumiskoht: Möldre maja kodunduse klass, ruum 128

You are currently viewing Kokandusring