Laagri Roboringi projektõpe

Laagri Roboring (Laagri kooli peamajas ja Möldre koolis) aitab läbi mängu ja kogemusõppe lasta noortel avastada oma tugevusi ja huvisid ning seda läbi tehnoloogia. Tutvudes robootikamaailma põnevate nurgatagustega saavad noored lisaks tehnikateadmistele ka kogemusi tiimitööst, ajaplaneerimisest ning õpitakse leidma lahendusi erineva valdkonna probleemidele.

Igapäevatöös peavad noored arvestama ka FIRST LEGO League põhiväärtustega, mis on järgmised:

  • Avastus: Me uurime uusi oskusi ja ideid.
  • Innovatsioon: Me lahendame probleeme loovuse ja sihikindlusega.
  • Mõju: Me kasutame õpitut maailma paremaks kohaks tegemisel.
  • Kaasamine: Me austame üksteist ja mõistame üksteise erinevusi.
  • Meeskonnatöö: Koos töötades oleme tugevamad.
  • Lõbu: Me naudime ja tähistame oma tööd!
  • Konkureeriv koostöö & sõbralik professionaalsus

Et arenguprotsess oleks sujuv, siis oleme jaotanud rühmad vastavalt noorte vanusele ja kogemusele. Selline lähenemine annab võimaluse igal vanuseastmel tegeleda just neile eakohaste teemadega. Laagri Roboringis on järgmised rühmad:

Mänguline robootika 1. klassile (1 x nädalas).
Esimese klassi huviring algab kohe pärast koolitundide lõppu.

Mänguline robootika 2.-3. klassile (1 x nädalas)
Ei vaja eelteadmisi; liituma oodatud kõik noored, kes käivad 2. või 3. klassis.

Roboringi algõpe (3. -9. klass, 1 x nädalas)
Ei vaja eelteadmisi; liituma oodatud noored alates 3. klassist. Võib olla eelnevalt läbitud 2.-3. klassi mängulise robootika rühm, kuid see ei ole kohustuslik.

Projektõpe (4.-9. klass, 1 x nädalas)
Peab olema läbitud Laagri Roboringi algõpe, mis annab eelteadmised siin rühmas edukaks tegutsemiseks. Erandid kokkuleppel juhendajaga (nt kogemus mõnest muust huviringist, mis katab algõppe rühma pädevused).

Laagri Roboring 2023/2024 alustab septembri esimesel täisnädalal.

Esimene ringitund toimub olenevalt rühmast kas 4.09, 5.09, 6.09 või 7.09. Lisainfo rühmade kohta alammenüüdest.

Projektõppe grupp on mõeldud nendele noortele, kes on programmeerimise algtõed juba läbinud ja soovivad end proovile panna.

Projektõppe grupp pakub noorele kõige enam võimalusi ja vabadust, samas tähendab see ka suuremat vastutust. Võimalus iseseisvalt paika panna õppeaasta tegevusplaan enda jaoks, samas arvestades teiste noortega, tiimi(de)ga ja juhendajaga ning olemasolevate ressurssidega.

Töö toimub peamiselt suuremates tiimides. Väljundiks on erinevad robootika- ja tehnikavõistlused, kuid robootika on vaid üks osa arendatavatest oskustest. Suur rõhk on sotsiaalsetel oskustel, tiimitööl, üksteise austamisel ja abistamisel,  roboruumi korrashoiul. Eesmärk on leida iga noore isiklikud huvid ja tugevused ning neid arendada ja siduda eesmärkidega, mis tiim on hooajaks seadnud.

Võimalus on osa võtta üle-eestilistest robootikavõistlusest Robotex ja FIRST LEGO League (FLL) Challenge väljakutsest ning kohalikust robootikavõistlusest Laagri Robocity. Kõigil Projektõppe grupi noortel on võimalus osaleda roboüritusel vabatahtlikuna ja piisava kogemuse korral ka korraldajana. Näiteks on noored läbi viinud töötube, aidanud infolauas, vastutanud ürituse ajal heli eest, jäädvustanud üritust fotograafina ja olnud tunnustajateks üle-eestilisel näitusel.

Kuna tegemist on enama kui lihtsalt robootika huviringiga, siis tuleb ette nädalaid, kus robotitega otsest kokkupuudet ei ole. Näiteks õpime LEGO detailidest tugevaid konstruktsioone ehitama või sorteerime neid, teeme uurimustööd, toimub koolitus, arendame turundusefotograafiasotsiaalmeedia või muid oskusi, kutsume külla eksperte, mängime tiimimänge, analüüsime võistlustulemusi jne.

Selles rühmas on eelduseks, et ka lapsevanemad on valmis vajadusel panustama – kas eksperdi leidmisega, koha leidmisega täiendavaks kohtumiseks või kui võistlused toimuvad näiteks Tartus, siis igal tiimil peab olema kaasas vähemalt üks lapsevanem, kes kohapealse logistikaga vajadusel tegeleb ning noortel silma peal hoiab.

Enamike projektõppe rühma noorte jaoks on väga oluliseks ürituseks FIRST LEGO LEAGUE (FLL) Challenge võistlus – tegu on rahvusvahelise võistlusega, kus väga tublidel tiimidel on võimalik ka võistelda rahvusvahelistel üritustel.

Noor on oodatud ühte proovitundi, kuid osalemine proovitunnis ei garanteeri kohta huviringis. Kohtade arv on piiratud ning seega soovitame huvilistel registreeruda võimalikult varakult ning täpsete soovidega.

Soovituslik on registreerida noor ka täitunud rühmade korral, sest nii on ta ootenimekirjas. Koha vabanemisel annab juhendaja sellest teada ootenimekirja järgi. 

Õpetaja: 

Mai Pitsner
Kontakt: Mai.Pitsner@gmail.com

Õppetasu: 

44 €/kuus 

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 4.-9. klassi õpilastele

Toimumisaeg:
üks kord nädalas (esmaspäev või teisipäev kell 16.30-18.00)

Toimumiskoht: Laagri Kool, roboruum (raamatukogust edasi läbi klaasuste)

Möldre majas

Vanuserühm: 4.-9. klassi õpilastele

Toimumisaeg:
üks kord nädalas (kolmapäev kell 16.30-18.00)

Toimumiskoht: Möldre Kool ruum 340

You are currently viewing Laagri Roboringi projektõpe