Plokkflöödi ja ristflöödi huviring

Juba esimese Eesti Vabariigi aegsete koolilaulikutes võib leida paljudest kohtadest viisijuppe vilepillile. Kuigi vilepill on eestlase jaoks tuntud kui karjapoisi omatehtud muusikariist, võib ometi arvata, et need viisijupid laulikutes olid mõeldud päris plokkflöödil musitseerimiseks…

Võta sõber kaasa ja tulge koos pilli mängima!

Eesmärk: laps omandab plokkflöödil mänguvõtted, mis võimaldavad üksi ja grupis kaasa mängida lihtsamaid  meloodiaid. Laps oskab peast mängida õpitud meloodiaid ja tutvub noodikirja ja rütmikombinatsioonidega. Laps julgeb esineda avalikul üritusel ja tunneb oma tegevusest rõõmu.

 

Mis tunnis toimub?

Toimuvad rühmatunnid.

Kasutame mitmesuguseid pilliõppega seotud elemente:

  • soojendus (hingamisharjutused),
  • kuulamise järgi järelemäng sh uute  rütmikombinatsioonide õppimine;
  • uue loo tutvustamine ja kodus õppimine kaasaantud helifailiga;
  • õpitud repertuaari kordamine;
  • temaatilised laulud puhkepausiks.

Esmaste mänguoskuste (kvindi piires meloodiad, lastelaulud, rahvalaulud) omandamise järel tutvumine noodijoonestikuga ja rütmikaartidega. Algusest peale pillimängu-paarilisega üksteisele ettemäng ja kokkumäng, millega harjutame ühtlasi ka esinemisjulgust.

NB! Selle huviringi raames on võimalik jätkata ristflöödi õpinguid Suzuki meetodil! Uued huvilised: https://suzukimuusika.ee/kontakt/

Väljundid: plokkflöödiõpilaste kevadkontsert lapsevanematele, kokkuleppel esinemised Laagri kooli üritustel. Suzuki meetodi ristflöödi õpilastel lisaks esinemised koos Suzuki meetodi klaveriõpilastega (nt igaastane Sõbrapäeva kontsert) ja soovi korral osalemine Eesti Suzuki Ühingu õpikodades.

Grupitundidesse on oodatud eelneva pillimängu kogemusega õpilased. Palun algajatel võtta enne huviringi registreerumist õpetajaga kontakti.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Esimene tund toimub 18.septembril. 

Õpetaja: 

Livia Jakobson, livia.jakobson@gmail.com

Õppetasu: 

30,- eurot kuus

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 1.-5. klass

Toimumisaeg:

E, kell 15.15-16.45 

Toimumiskoht: Laagri Kool, ruum 219

Möldre majas

You are currently viewing Plokkflöödi ja ristflöödi huviring