“POP/JAZZ BÄND JA LAUL” Laulustuudio

Vokaalgrupi ning lauljate eesmärk on õppida erinevaid pop/jazz stiilis lugusid ning hiljem bändiga kokku mängida ja esineda.

Tunni käigus õpitakse kasutama oma keha ja häält koos. Püüame avardada silmaringi laulude valikus ja teha need enda omaks. Tunnis teeme harjutusi nii hääle kui ka kehaga. Võtame esialgseks sihiks esineda vanematele ja teistele õpilastele. Tunnid toimuvad osaliselt ka koos bändiga, see on hea võimalus harjutada koos mängimist ja grupitööd.

Oodatud on noored erinevas vanuses ning eelduseks oleks suur soov laulda ja musikaalne kuulmine. Enne laulutunnis käima hakkamist kuulatakse prooviesitusena ühte laulu õpilase esituses.

Oodatud on igas vanuses õpilased!

Väljundid: Laulustuudio laululastele võimaldame lisaks igapäevasele õppetööle ka ridamisi esinemisi kontserditel ja konkurssidel.
I p-a  jõulukontserdid ja esinemised kooliaktustel ning üritustel.

II p-a solistide lauluvõistlused – „Harjumaa Laululaps 2020“; „Laulukarusell 2020“ eelvoorud; Laagri Kooli Suvealguse Festivalil ja kooliaktustel ning üritustel.

NB! Esimene tund toimub 13. septembril muusikaklassis! 

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Õpetaja: 

Kelli Kibar (Ta on õppinud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rütmimuusika erialal laulmist. Kelli on laulnud erinevates ansamblites koolis ja ka väljaspool kooli. Hetkel on tal omanimeline trio.)

Kontakt: kellikibar.kk@gmail.com ;+372 555 84043

Õppetasu: 

36,- eurot kuus

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 1.-9. klass

Toimumisaeg:
K, kell 18.00-20.00, rühmatunnid

Toimumiskoht: Laagri Kool, muusikaklass

Möldre majas

You are currently viewing “POP/JAZZ BÄND JA LAUL” Laulustuudio