Väikekool (4-6 aastased)

„Kui oleme väikesed, tahame olla suured…“  /O. Saar/

Väikekooli on oodatud kõik õpihuvilised 5-6-aastased lapsed, kes järgmisel sügisel veel kooliteed ei alusta.

Meie eesmärgiks on:

  • luua parimad tingimused lapse igakülgseks arenguks
  • teda toetada, aidata ja tunnustada
  • luua eeldused positiivse koolikogemuse tekkimisele.

Meie oleme seisukohal, et kõik lapsed on andekad, meie ülesanne on luua iga lapse arenguks talle sobivad võimalused.

Kooliks ettevalmistus toimub integreeritud tegevuste kaudu. Sinna alla kuuluvad:

  • eesti keel (keel ja kõne)
  • matemaatika
  • käeline tegevus
  • rütmika
  • inglise keel

Esiplaanil on aktiivsed õppemeetodid. Lapsevanemad saavad lapse arengu kohta tagasisidet kogu õppeaasta vältel.

Kavas on 5 ainetundi, tundide vahel on pausid. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas.

Ring alustab tööd 6. septembril 2021.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Õpetaja: 

Ülle Vizgirda –  yllen@laagrik.edu.ee
Merike Raudmann – merike@laagrik.edu.ee

Õppetasu: 

45,- eur kuus (1x nädalas, 5 õppetundi)

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 4-6 aastased

Toimumisaeg:
Esmaspäeval, kell 13.30 – 16.30

Toimumiskoht: Kogunemiskoht: Laagri Kool, aadress Veskitammi 22, Laagri. Ruum 113.

Möldre majas