Keraamikaring

Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi.

Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine.

Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma. Töötades õpib laps ilu nägema ja ise looma.

Tööülesannete valikul seatakse eesmärk arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne.

Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine.

Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades.

Väljundid: näitused

Esimene tund Möldres toimub 19.jaanuaril 2022!

NB! Esimene tund toimub 7. septembril!

Ring (rühm) avatakse 8 õpilasega.

Võimalik õppida ka portselanimaali!

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Õpetaja: 

Irja Kändler

Kontakt: 56473247, irja.kandler@laagrik.edu.ee

 

Õppetasu: 

26,- eur kuus

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 1.-5. klass

Toimumisaeg:
I RÜHM (1.-5. klass)
Teisipäeval, kell 14.05 – 15.35

II RÜHM (1. klass)
Neljapäeval, kell 13.10 – 14.40

III RÜHM (2.-5. klass)
Neljapäeval, kell 14.45 – 16.10

Toimumiskoht: Savikoda

Möldre majas

NB! Esimene tund toimub 19.jaanuaril 2022 Mölre majas ruumis 337!

Vanuserühm: 1.-4. klass

Toimumisaeg: kolmapäeval, kell 14.05-15.35

You are currently viewing Keraamikaring