Keraamikaring

Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi.

Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine.

Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma. Töötades õpib laps ilu nägema ja ise looma.

Tööülesannete valikul seatakse eesmärk arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne.

Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine.

Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades.

Väljundid: näitused

Esimene tund toimub 11.septembril!

Ring (rühm) avatakse 8 õpilasega.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Õpetaja: 

Irja Kändler

Kontakt: 56473247, irja.kandler@laagrik.edu.ee

 

Õppetasu: 

30,- eur kuus

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 1.-5. klass

Toimumisaeg:
I RÜHM (1.-4.klass)
Esmaspäeval, kell 14.15-15.45

II RÜHM (1.-5.klass)
Neljapäeval, kell 14.15-15.45

IV RÜHM (1.-4.klass)
Reedel, kell 13.25-14.55

Toimumiskoht: Savikoda

Möldre majas

NB! Esimene tund toimub 12.septembril ruumis 337.
Vanuserühm: 1.-5. klass
Toimumisaeg: 
Teisipäeval, kell 14.15-15.45

 

You are currently viewing Keraamikaring