Laagri Roboringi mänguline robootika 2.-3. klassile

Laagri Roboring (Laagri ja Möldre koolis) aitab läbi mängu ja kogemusõppe lasta noortel avastada oma  tugevusi ja huvisid ning seda läbi tehnoloogia. Tutvudes robootikamaailma põnevate nurgatagustega saavad noored lisaks tehnikateadmistele ka kogemusi tiimitööst,  ajaplaneerimisest ning õpitakse leidma lahendusi  erineva valdkonna probleemidele.

Igapäevatöös peavad noored arvestama ka FIRST LEGO League põhiväärtustega, mis on järgmised:

  • Avastus: Me uurime uusi oskusi ja ideid.
  • Innovatsioon: Me lahendame probleeme loovuse ja sihikindlusega.
  • Mõju: Me kasutame õpitut maailma paremaks kohaks tegemisel.
  • Kaasamine: Me austame üksteist ja mõistame üksteise erinevusi.
  • Meeskonnatöö: Koos töötades oleme tugevamad.
  • Lõbu: Me naudime ja tähistame oma tööd!
  • Konkureeriv koostöö & sõbralik professionaalsus

Et arenguprotsess oleks sujuv, siis oleme jaotanud rühmad vastavalt noorte vanusele ja kogemusele. Selline lähenemine annab võimaluse igal vanuseastmel tegeleda just neile eakohaste teemadega. Laagri Roboringis on järgmised rühmad:

Mänguline robootika 1. klassile (1 x nädalas).
Esimese klassi huviring algab kohe pärast koolitundide lõppu.

Mänguline robootika 2.-3. klassile (1 x nädalas)
Ei vaja eelteadmisi; liituma oodatud noored, kes 1. klassis osalesid Roboringis kui ka need, kel varasem kogemus puudub. Kui 2. klassis osales noor siin rühmas, siis 3. klassis oodatud järgneva taseme rühma.

Programmeerimise algõpe (3. -9. klass, 1 x nädalas)
Kui laps on osalenud Laagri Roboringis 2. klassis, siis on ta oodatud selle rühmaga liituma juba kolmandas klassis. Muul juhul on rühm avatud alates 4. klassist.

Projektõpe (4.-9. klass,1 x nädalas)
Peab olema läbitud Laagri Roboringi programmeerimise algõpe.

Laagri Roboring 2022/2023 alustab septembri esimesel täisnädalal.

Esimene ringitund toimub olenevalt rühmast kas 5.09, 6.09 või 7.09. Lisainfo rühmade kohta alammenüüdest.

2.-3. klassidele on robootika mänguline tegevus, kus kasutame LEGO WeDo 2.0 robootikakomplekte. Rõhk on lõbusal ajaviitel, millega saavad hakkama kõik, kellele meeldib mängimine, kuid toimub ka õppetegevus ning eeldus on, et noor suudab ammutada teadmisi miniloengutest ja muudest õpetlikest meetoditest.

Esimesel poolaastal ehitame ja programmeerime juhendi järgi erinevaid roboteid, lihtsamaid mehaanilisi masinaid ning mängime nendega ja lahendame lihtsamaid ülesandeid. Oluline on selgeks saada mehaanika ja programmeerimise algteadmised, mida teisel poolaastal osataks juba iseseisvalt kasutada.

Teise poolaasta algusest keskendume kuni kuueliikmelistes tiimides FIRST LEGO League Explore väljakutsele. Lisaks roboti ehitamisele/programmeerimisele loovad noored postri, õpivad uurimustööd tegema, planeerivad esitlust jne. Protsess lõppeb kevadel Harjumaal FLL Jr. näitusel osalemisega, mis ei ole kohustuslik, kuid rangelt soovituslik. Sama projekti rangelt soovituslik esitlemine on võimalik ka maikuus toimuval Laagri Robocity tehnikapäeval.

Kogu aasta vältel on suur rõhk sotsiaalsetel oskusteltiimitöölüksteise austamisel ja abistamiselroboruumi korrashoiul. Tehnilise poole pealt on lisaeesmärk selgeks saada interneti ja arvuti kasutamise põhitõed – turvalisus ja küberhügieen ning riistvara ja tarkvara, mida noortel igapäevaselt vaja läheb. Kuna tegemist on enama kui lihtsalt robootika huviringiga, siis võib tulla ette nädalaid, kus robotitega otsest kokkupuudet ei ole. Näiteks õpime LEGO detailidest tugevaid konstruktsioone ehitama või sorteerime neid, teeme uurimustööd, toimub koolitus jne.

Noor on oodatud ühte proovitundi, kuid osalemine proovitunnis ei garanteeri kohta huviringis. Kohtade arv on piiratud ning seega soovitame huvilistel registreeruda võimalikult varakult ning täpsete soovidega.

Soovituslik on registreerida noor ka täitunud rühmade korral, sest nii on ta ootenimekirjas. Koha vabanemisel annab juhendaja sellest teada ootenimekirja järgi. 

Liituma oodatud noored, kes 1. klassis osalesid Roboringis ja kel varasem kogemus puudub. Kui 2. klassis osales noor siin rühmas, siis 3. klassis oodatud järgneva taseme rühma.

Õpetaja: 

Mai Pitsner
Kontakt: Mai.Pitsner@gmail.com

Õppetasu: 

33 €/kuus

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 2.-3. klasside õpilased

Toimumisaeg:
üks kord nädalas (esmaspäev kell 13.30-15.00 või teisipäev 13.25-14.55)

Toimumiskoht: Laagri Kool, Roboruum (raamatukogust edasi läbi klaasuste)

Möldre majas

Vanuserühm: 2.-3. klasside õpilased

Toimumisaeg:
üks kord nädalas (kolmapäev kell 13.30-15.00)

Toimumiskoht: Möldre Kool ruum 326

You are currently viewing Laagri Roboringi mänguline robootika 2.-3. klassile