Maalimine ja meisterdamine

Tegevused: Käelise tegevuse arendamine, värvi- ja ilumeele kujundamine. Kompositsiooniülesanded; värviteadmised; muinasjutud; natüürmordid; akvarellitehnikate õppimine; rikas kunstimaailm. Huviringi peamine ülesanne on LOOVUSE ARENDAMINE – pakkuda võimalusi loovaks eneseväljenduseks, käeliste oskuste arendamine,…

Comments Off on Maalimine ja meisterdamine

Kokandusring

Kokanduse tundides omandavad õpilased teadmisi toitumisest ja toiduvalmistamisest.Põhirõhk on praktilisel tegevusel.Kodumasinate ja korrastusvahendite õpetamisel lähtutakse nüüdisaegsest tehnoloogiast.Õppeköögis töötades järgitakse üldkehtivaid hügieeni- ,töö- ja tuleohutusnõudeid.Laste Kokakooli tunde viib läbi Laste Kokakooli…

Comments Off on Kokandusring

Keraamikaring

Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi. Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine. Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja…

Comments Off on Keraamikaring

Eelkool (kooliks ettevalmistuse ring)

ALANUD ON REGISTREERUMINE 2024/2025 ÕA EELKOOLI!On kasvamas kuskil üks pisike puuja vajab see puu sinu sõprust ja hoolt… Ott ArderLaagri Huvialakooli (Laagri Kool) eelkooli peaeesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine.…

Comments Off on Eelkool (kooliks ettevalmistuse ring)

Keiu Kunstistuudio

Keiu kunstistuudio (kunsti ateljeekool) kutsub kõiki kunstihuvilisi poisse ja tüdrukuid tutvuma kujutava kunsti alustõdedega, klassikalise maalikunsti suurte meistritega ja kaasaegse kunstimaailma trendidega. Kunstistuudios õpime üheskoos tundma joonistamise ja maalimise tehnilist poolt…

Comments Off on Keiu Kunstistuudio

Kodukultuuriring

Mida me peame sööma, et terve olla?  Mille alusel teha poes paremaid toiduvalikuid?  Kui palju suhkrut sisaldab limonaad?  Kas minust oleneb midagi, et ma ennast õnnelikuna tunneksin?  Kuidas kaunistada pühadeks…

Comments Off on Kodukultuuriring