Mõttemängud (Rendzu, gomoku, othello jm)

Mõttemängude ringis tegeletakse rendžu, gomoku, othello, male, kabe, kamisado jmt loogilist mõtlemist arendava mängudega.Rendžu on iidne Jaapani ja Hiina mõttemäng, mille lihtsama variandi gomoku ehk viis nuppu ritta võib kergesti…

Mõttemängud (Rendzu, gomoku, othello jm) kommenteerimine on välja lülitatud

Kergejõustik (vanemad lapsed)

Tegevused: sportlik tegevus, erinevad mängud, spordialad, ÜKE jneEesmärk: Kergejõustikuringi õppe-treeningtöö põhialusteks on süstemaatiliste treeningtundide, kehaliste võimete testide ja spordivõistluste korraldamine, kergejõustiku tehnika teoreetiliste aluste õpetamine. Täiendavaks õppe-treeningtöö vormiks on tutvumine teiste harrastavate…

Kergejõustik (vanemad lapsed) kommenteerimine on välja lülitatud

Kergejõustik (nooremad)

Tegevused: sportlik tegevus, erinevad mängud, spordialad, ÜKE jneEesmärk: Kergejõustikuringi õppe-treeningtöö põhialusteks on süstemaatiliste treeningtundide, kehaliste võimete testide ja spordivõistluste korraldamine, kergejõustiku tehnika teoreetiliste aluste õpetamine. Täiendavaks õppe-treeningtöö vormiks on tutvumine teiste harrastavate…

Kergejõustik (nooremad) kommenteerimine on välja lülitatud

Akrobaatika (PartnerAkro)

Õppe eesmärgid: Akrobaatika toetab ja tugevdab lapse üldfüüsilist arengutAkrobaatikaharjutused arendavad jõudu, osavust, painduvust, kiirust, liigutuste koordinatsiooni, ruumitaju, tasakaalutunnetust ja teisi omadusiAkrobaatika kui esinemiskunst sisaldab suures osas tantsuelemente – aeg, ruum…

Akrobaatika (PartnerAkro) kommenteerimine on välja lülitatud

Korvpall (TTÜ KORVPALLIKOOL) Laagris ja Möldres

Treeningutele ootame 1.-8. klasside poisse ja tüdrukuid!Trennidega võib julgelt liituda ja tutvuda korvpallitrenni aegade ajal.SPORDIKLUBI  (SK RIM/TTÜ KK) ÕPPEPROTSESSTreeningtöö etapid:7-11.a mitmekülgne, algettevalmistav etapp11-13. a esialgse spetsialiseerumise etapp14-17. a süvendatud spetsialiseerumise…

Korvpall (TTÜ KORVPALLIKOOL) Laagris ja Möldres kommenteerimine on välja lülitatud

Astra laulustuudio “Väike solist”

Tegevused: Häälekujundustöö. Lava kogemus – solist, mikrofoni kasutamine, mini muusikalid.Eesmärk: Lapses isiksuse arendamine läbi laulu ja tantsu ning tema muusikaliste võimete avastamine ja suunamine. Lavaline ja esinemisjulgus – areneb julgus laulda ja…

Astra laulustuudio “Väike solist” kommenteerimine on välja lülitatud

Maalimine ja meisterdamine eelkooliealistele Laagri Lasteaed, Möldre maja, Laagri koolimaja

Tegevused:Maalimise ja meisterdamise ringi eesmärgiks on käelise tegevuse arendamine, värvi-ja ilumeele kujundamine. Lapsele antaks põhjalikud algteadmised maalimises, voolimises ja käelises tegevuses. Rikastades lapse fantaasiat, arendades silma ja käe koostööd.Maalimistunnis maalime loodust,…

Maalimine ja meisterdamine eelkooliealistele Laagri Lasteaed, Möldre maja, Laagri koolimaja kommenteerimine on välja lülitatud

Maalimine ja meisterdamine

Tegevused: Käelise tegevuse arendamine, värvi- ja ilumeele kujundamine.Kompositsiooniülesanded;värviteadmised;muinasjutud;natüürmordid;akvarellitehnikate õppimine;rikas kunstimaailm. Huviringi peamine ülesanne on LOOVUSE ARENDAMINE – pakkuda võimalusi loovaks eneseväljenduseks, käeliste oskuste arendamine, teadmiste andmine kunstiga seotud mõistetest (kompositsioon, stiliseerimine,…

Maalimine ja meisterdamine kommenteerimine on välja lülitatud

Kokandusring

Kokanduse tundides omandavad õpilased teadmisi toitumisest ja toiduvalmistamisest.Põhirõhk on praktilisel tegevusel.Kodumasinate ja korrastusvahendite õpetamisel lähtutakse nüüdisaegsest tehnoloogiast.Õppeköögis töötades järgitakse üldkehtivaid hügieeni- ,töö- ja tuleohutusnõudeid.Laste Kokakooli tunde viib läbi Laste Kokakooli…

Kokandusring kommenteerimine on välja lülitatud

Keraamikaring

Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi.Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine.Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning…

Keraamikaring kommenteerimine on välja lülitatud